NLEN

Bij Label305 werken we inten­sief samen met onze opdracht­gever in een flexibel en iteratief proces. We werken vanuit een product­visie en dekken risico's goed af. Zo ontwikkelen we samen kwalitatieve software­producten.

Label305's 5
Label305's 0

Iteratief
gezamen­lijk
proces

Voor ons is software­product­ontwikkeling een proces van visie­vorming tot capability transfer. Bij het ontwikkelen van een nieuw software­product doorlopen we gezamenlijk het proces van A tot Z.

Tijdens de ontwikkeling is een belangrijke taak voor de opdracht­gever weggelegd—het vervullen van de rol van product­eigenaar. De product­eigenaar is intensief betrokken bij het ontwikkel­proces om zo altijd de juiste focus te waarborgen.

Het product is en blijft van onze opdracht­gever. Wij dragen het intellectueel eigendom automatisch over.

1

Neem ons mee in de productvisie

Het proces begint met het ont­dekken van wat we willen creëren. Tijdens de kick-off-sessie bepalen we samen de rand­voorwaarden voor het software­product, op basis van de product­visie.

 • Samen om tafel
 • ½ – 2 dagen
 • 1 – 3 specialisten
2

Concept- en techniekvalidatie

De realisatie van een nieuw software­product staat of valt meestal met het valideren van een concept of techniek. Daarom starten we eerst met het maken van een prototype.

 • Iteraties van 1 week
 • 2 – 6 weken
 • 1 – 3 specialisten
3

Product­realisatie

Voor de product­realisatie gaan we verder met een schone lei. Met de kennis en plannen uit de kick-off- en concept­fases in handen, ont­werpen en ont­wikkelen we samen de eerste levens­vatbare versie van het software­product—helemaal vanuit het niets in een relatief korte periode.

 • Iteraties van 1 – 2 weken
 • Tussentijdse mijlpalen
 • 4 – 12 maanden
 • 2 – 4 specialisten
4a

Software betrouwbaar aanbieden in productie

Voor een gelanceerd software­product is het essen­tieel een continue, veilige en juiste werking te waar­borgen—dit gebeurt niet vanzelf. Daarom stemmen we samen af welk service- en onderhouds­niveau het beste past bij het product.

 • Doorlopend onderhoud
 • Proactief ingrijpen
 • Continu monitoren
 • Uptime gegarandeerd
4b

Continu verbeteren en doorontwikkelen

Een software­product is nooit af. Momentum en betrokkenheid moeten we vasthouden, en stagnatie vermijden. Daarom maken we afspraken over periodieke door­ontwikkeling.

 • Iteraties van 1 – 2 weken
 • Vanaf 1 iteratie per maand
 • 1 – 4 specialisten
5

Van product naar een zelf­voorzienend product­bedrijf

Producten die wij ont­wikkelen moeten onze dienst­verlening kunnen ont­groeien. Daarom helpen we met het opzetten van een intern product­ontwikkelings­team bij de opdracht­gever.

 • Helemaal optioneel
 • Capability transfer
 • Minimaal 3 kandidaten
 • Vanaf 3 maanden per kandidaat

Het is essen­tieel om continu in­zicht te hebben in de visie en de plan­nen voor het software­product. We werken veel samen en bouwen duur­zame relaties op.

Desks
We zitten regelmatig met de producteigenaar van onze opdrachtgever om tafel om de backlog te verfijnen, en nieuwe plannen te maken.