NLEN

Onze
Voorwaarden

V

Software­product­ontwikkeling is een om­vangrijk, risicovol en ingewikkeld proces. Daarbij hoort een goed door­dacht verhaal met glas­heldere voorwaarden.

Hieronder vind je onze algemene voor­waarden, welke van toepassing zijn op al onze over­eenkomsten. In de voor­waarden zijn ver­schillende be­palingen gebaseerd op onder­delen van de Nederland ICT branch­voorwaarden. Daar­naast zijn er be­palingen die zijn toe­gespits op onze unieke aanpak.

We geven onze opdracht­gevers een eerlijk en duidelijk verhaal—vooraf. Dit doen we met een uit­gebreide begrijp­bare toe­lichting op onze precieze voor­waarden en werk­wijze. Hierin scheppen we duidelijk­heid over alle aspecten van het proces voordat het aanvangt.