NLEN
Vorige caseVolgende case
RP3

Uber voor
vertalingen

Vertaalplatform Fairlingo

Fairlingo is een van de grootste vertaal­platformen in Europa. Dankzij de innovatieve aanpak en de strakke uitvoering van het vertaal­platform, loopt Fairlingo voorop in de online vertaal­wereld. Samen met de initiatief­nemer ontwikkelden we Fairlingo vanaf de grond tot de complete vertaal­oplossing die het nu is.

Opdracht

De initiatief­nemer van Fairlingo was al meer dan tien jaar actief in de wereld van het ver­talen, voornamelijk met zijn eigen vertaal­bureau. Hij kwam bij ons met een innovatief idee voor een online vertaal­platform.

Wat moest het worden? Een plek waar iedereen eenvoudig en direct teksten kan laten vertalen met een hoog kwaliteitsniveau, gegarandeerd gedaan door echte menselijke vertalers. Een transparant, modern en vooral gebruiks­vriendelijk vertaal­platform. We waren meteen erg enthou­siast en schoven aan als strategisch en technisch partner.

We gingen samen de uitdaging aan om een product te ontwikkelen waar vertaler en klant bij elkaar komen. Een op­zichzelf­staand platform waar kwaliteit en transparantie van een vertaal­offerte en het -proces voorop staan. Een doordachte, flexibele en goede toevoeging aan de applicatie-economie.

  • Concepting en totstandkoming productplan
  • Branding, UX- en UI-ontwerp
  • Technische platformontwikkleing met Laravel en React
  • AI-gestuurd suggestiesysteem om menselijke vertalers te assisteren
  • Bewaken van de beschikbaarheid van het platform
De interface van Fairlingo. Gemakkelijk, productief en gemaakt voor vertalers.

Uitdaging

Elke vertaal­opdracht is uniek, het Fairlingo-platform moest zich daarom kunnen aan­passen aan de eisen van industrieën, opdrachten en klanten uit ver­schillende landen, met vele ver­schillende talen.

Een grote uitdaging bij het ontwikkelen van het vertaal­platform was het ontwerpen en implementeren van een UX die voor iedereen direct intuïtief aanvoelde. Zowel voor klanten met een vertaalopdracht, als voor vertalers die op­drachten uit­voeren. We wilden ver­talers graag assisteren met slimme hulp­middelen, zodat zij zich volledig kunnen toe­leggen op de vertaal­opdracht.

Om te verzekeren dat ver­talingen van hoge kwaliteit zijn, moesten we een proces op­zetten waarin andere deel­nemende ver­talers vertaal­werk beoordelen, nakijken en eventueel reviseren. Dit proces moest fan­tastische ver­talingen extra belonen, en slechte ver­talingen ontmoedigen.

Het platform moest flexibel omgaan met de vele verschillende bestands­formaten waarin bron­teksten kunnen worden aan­geleverd. Daarbij moesten vertalingen, waar mogelijk, ook in hetzelfde bestands­formaat op­geleverd worden.

Zowel klant als ver­taler wil continu inzicht hebben in het vertaal­proces, van begin tot eind. Dat betekende dat een opdracht van offerte tot op­levering altijd live te volgen moest zijn in Fairlingo.

Voorbeeld van lijst met het aanmaken van een order in Fairlingo

Gemakkelijk opdrachten insturen

De user interface in Fairlingo is voor de opdracht­gever zo intuïtief mogelijk gemaakt voor het toevoegen van nieuwe opdrachten. De belangrijkste onder­delen zijn direct binnen hand­bereik: het uploaden van een document, het kiezen van de taal van oorsprong, de doel­taal en het op­vragen van een offerte. Dankzij het transparante proces en slimme algoritmen die om kunnen gaan met allerlei bestandsformaten ontvang je binnen 30 seconden al een optimale offerte voor de vertaal­opdracht.

Daarnaast volg je als opdracht­gever live de vertaling, inclusief tussen­versies. Ook heb je zelf de mogelijkheid om het niveau van de ver­taling te kiezen. We hebben de functie toe­gevoegd om te kunnen kiezen voor een ver­taler waar je al een keer mee gewerkt hebt, onmisbaar als je bepaalde terminologie uit ver­schillende vertaal­opdrachten consequent vertaald wilt hebben.

Interface van Fairlingo met balans en het zoeken van opdrachten

Applicatie-economie

Als vertaler meld je je gemakkelijk aan bij Fairlingo, na een aantal verificatie­stappen kun je direct beginnen met het accepteren van opdrachten. Je geeft je taal­voorkeuren aan en hebt direct vertaal­opdrachten voor het kiezen. Zo bepaal je ook zelf je werk­tempo en de hoeveel­heid op­drachten die je accepteert.

Alle vertalingen die je als vertaler instuurt worden nagekeken door een tweede vertaler om de kwaliteit van de vertalingen te waar­borgen en het proces transparant te houden voor de klant. Na goed­keuring van de ver­talingen ontvang je direct het geld op je account. Zo gemakkelijk is dat.

Naarmate je meer vertaalt ontvang je niet alleen een mooie vergoeding vanuit Fairlingo maar je ontvangt ook ervarings­punten. Na het vergaren van flink wat punten kan je toegang krijgen tot specialistische vertaal­opdrachten die gepaard gaan met een hogere vergoeding.

Fairlingo machine learning vertaalmodel in actie

Slimme suggesties

Voor Fairlingo hebben we in een paar weken tijd een proto­type van een suggestie­systeem ontwikkeld ter ondersteuning van de menselijke vertalers. We deden dit door een neuraal vertaalmodel te trainen met behulp van TensorFlow en de data die wij tot onze beschikking hadden.

Het systeem werkte snel en gaf goede suggesties tijdens het vertalen van een opdracht. In tegenstelling tot vertaal­sites neemt ons suggesties­ysteem een deel van de reeds vertaalde tekst mee in de suggestie. De auto-aanvullen-functie past de suggesties automatisch tijdens het vertalen aan. Een ideaal hulpmiddel voor de vertaler. In plaats van een concurrent zijn, helpt AI nu de menselijke vertaler. Ze ver­sterken elkaar maken het vertaal­proces nog soepeler en beter.

Het verwerken van machine learning in een product kan verschillende voor­delen met zich mee­brengen, zoals een uniek onder­scheidend kenmerk t.o.v. andere diensten. Voor meer infor­matie over het machine learning-model dat we ont­wikkelden, en de resultaten daarvan, hebben we een weten­schappelijke publicatie (Engels, PDF) geschreven.

Fairlingo biedt zowel klant als vertaler de mogelijkheid om continu het proces te volgen. Deze tekst die je nu leest is ook vertaald met Fairlingo. We wilden graag over deze case vertellen op zowel onze Nederlandse als op onze Engelse website—ideale toepassing van Fairlingo nietwaar?

Iteratief
software
ontwikkelen

Een intensieve samen­werking met de product owner bij Fairlingo zorgt ervoor dat we altijd op de hoogte zijn van de toekomstige ontwikkel­plannen.

Op de hoogte zijn van de lange­termijn­plannen van een product geeft ons de mogelijk­heid om iteratief te werken aan nieuwe functies. Via een agile ontwikkel­proces doen we tussen­opleveringen die getest worden door het product­team bij Fairlingo.

Het testen van nieuwe functies met echte vertalers komt het product altijd ten goede. Zo krijg je van gebruikers inzichten die je anders niet had kunnen ver­werken in een nieuwe product­versie.

Langdurige samenwerking in beeld. De interface van Fairlingo heeft verschillende gezichten gekend: van een interface met invloeden uit het skeuomorfisme, tot een lichte, neutrale interface.

Ook een
platform
creëren?

Met Fairlingo hebben we uniek platform gecreëerd dat vertalers en klanten met vertaal­opdrachten bij elkaar brengt. Heb jij ook een interessant plan voor een applicatie-economie­platform? Neem contact op met JorisJoris voor een verkennend gesprek.