NLEN
Vorige caseVolgende case
RP3

Modern en veilig te werk

Apps voor de TACTIC, mobiele weg­signalering

TTI Partners zet zich in voor het verbeteren van de veilig­heid op de weg. Met de TACTIC-apps maken we de bediening van een nieuw inno­vatief mobiel informatie­systeem gemakkelijk voor de bestuurders van assistentie­voertuigen die verkeers­stromen informeren.

Opdracht

De TACTIC is een mobiel verkeers­informatie­systeem gemaakt door TTI Partners. De automotive joint venture had tijdens het ontwerp­proces van de TACTIC ver­schillende uitgangs­punten in gedachten—met name veilig­heid, gebruiks­gemak en flexibiliteit stonden hoog in het vaandel.

We waren erg enthousiast toen TTI Partners besloot om samen met ons de aan­sluitende bedienings­applicatie te ontwikkelen die dezelfde uitgangs­punten konden waarborgen.

Bij het ontstaan van een gevaarlijke verkeerssituatie worden verkeers­assistentie­voertuigen ingezet om het stromende verkeer te waar­schuwen over mogelijk gevaar. Door onoplettend­heid willen ongelukken tussen weg­gebruikers en deze assistentie­voertuigen nog wel eens voorkomen.

Met de nieuwe applicatie zou de TACTIC vanaf het dashboard in het voertuig of veilig vanaf de tablet achter de vangrail bediend moeten kunnen worden. Dit zou het stukken veiliger maken voor de bestuurders van deze assistentievoertuigen om hun werk uit te voeren.

  • UX- en UI-ontwerp
  • Draadloze aansturing van de TACTIC
  • Native iOS- en Androidapplicaties
De TACTIC-app wordt gebruikt om verkeersstromen op een veilige manier te informeren. De interactieve interface maakt het erg gemakkelijk om eigen scenario's in te stellen en zo de TACTIC te bedienen met enkele knoppen.

Uitdaging

Interfacen met een nieuw ont­wikkeld apparaat is altijd een mooie uit­daging, vooral als het apparaat met aansturing vanuit software kan bewegen en complexe scenario's kan uitvoeren.

Omdat de TACTIC in het werk­veld gebruikt wordt in complexe, acute verkeers­situaties, was het erg belang­rijk om de betrouw­baarheid van de app­licatie te waar­borgen. De software moest uit­gebreid in het veld getest worden.

Daarnaast was het be­sturen van de hard­ware op de TACTIC een interessante uit­daging. Zo moest het apparaat vanuit de app uit­geklapt, 45° gedraaid naar beide kanten en ge­sloten kunnen worden. Dit moes­ten gebeuren middels het aan­sturen van actuatoren en het uit­lezen van sensoren. Tevens moesten de 360° optische signaler­ing (o.a. zwaai­lichten) en het matrix­bord bediend kunnen worden vanuit de applicatie.

De TACTIC interface om signalering te kiezen

Bedienen van de TACTIC

In de applicatie kunnen symbolen gekozen worden om weer te geven op het matrix­bord van de TACTIC. Deze symbolen worden gebruikt om verkeersstromen te informeren over bijvoorbeeld weg­werkzaamheden of een ongeluk.

Het matrixbord kan ook een zelf ingevoerde tekst weergeven. De tekst is via een invoer­veld in de applicatie in te stellen door een bestuurder van het assistentie­voertuig. Daar­naast wordt in de applicatie ook de optische signalering bediend, waaronder zwaai­lichten en knipper­lichten.

Alle ingestelde en ge­configureerde knoppen kunnen een­voudig door een wagen­park­beheerder van het ene mobiele apparaat naar het andere worden over­gezet, middels een handige export­functie.

De TACTIC gebouwd op een pick-up truck

Openen, draaien en sluiten

Dankzij slimme communicatie met de hardware, kan de TACTIC vanuit de applicatie met een paar knopjes uitgeklapt, 45° gedraaid naar beide kanten en ingeklapt worden.

Actuatoren op het apparaat duwen het matrix­bord omhoog en brengen hem in positie, sensoren geven continue informatie over de specifieke bord­positie door aan de ver­bonden app. De kap op de TACTIC beschermt het apparaat niet alleen tegen slechte weers­omstandigheden, maar maakt het mogelijk om tot 130 km/u te rijden met een geactiveerd matrix­bord.

Voor een flexibele en handige UX hebben we een functie toegevoegd waarmee scenario's ingesteld kunnen worden. Dit betekent dat bijvoorbeeld met een enkele druk op de knop (1) de TACTIC uitgeklapt wordt, (2) de optische signalering gaat knipperen en (3) er vooraf ingestelde symbolen verschijnen op het matrixbord.

Het gehele scenario bestaat uit verschillende vooraf in te stellen stappen om zo bij een acute situatie in het verkeer direct in te kunnen grijpen op de juiste manier met maar één knop.

Concept van de TACTIC iOS-app

Communicatieprotocol voor iOS

Disperanto, het protocol om te communiceren met het matrix­bord van de TACTIC had enkel voor Java een openbare library. Hetzelfde gold voor de chips die we gebruikten om draadloos de relais voor de actuatoren aan te sturen. Omdat we een iOS-versie van de applicatie gingen ontwikkelen was het nodig om ook Swift-implementaties van de beide protocollen te schrijven.

Voor gebruik in de iOS-app maakten we onze eigen libraries in Swift voor het gebruik van beide protocollen. De library voor het aansturen van de relais is zelfs open source zodat anderen in de ontwikkelaars­gemeenschap hier gebruik van kunnen maken.

Samen
innoveren

Het productteam bij TTI Partners werkt nauw samen met onze specialisten om de beste ontwikkeling te waarborgen.

De product owner bij TTI Partners verzorgt voor elke ontwikkeliteratie uitgebreide veldtesten om de betrouwbaarheid te vergroten. Dankzij een goed uitgedacht agile-ontwikkelproces itereren we door naar betere software, zo maken we samen het informeren van het verkeer een stuk veiliger voor de verkeersassistentie én het verkeer.

De TACTIC-app in actie
De TACTIC in actie. Veilige en betrouwbare bediening op afstand is mogelijk met de TACTIC.

Ook een
innovatief
product?

De TACTIC wordt internationaal gebruikt om de veiligheid op de weg te verbeteren. Ook een innovatief product verrijken met native applicaties? Neem contact op met JorisJoris voor een verkennend gesprek.